Szukaj naszych cyfrowych publikacji

Szanowni Czytelnicy!

Cyfrowe podobizny obiektów z zasobów Biblioteki PTPN można znaleźć w Bazie Opraw Zabytkowych XV-XVII wieku, w Wirtualnej Galerii im. Mielżyńskich, Bazie Ikongrafii PTPN a także w poznańskim Cyfrowym Repozytorium Lokalnym CYRYL.

Znakomita większość zdigitalizowany druków i rękopisów ze zbiorów Biblioteki PTPN umieszczana jest jednak w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, nad którą pieczę od wielu lat sprawuje Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

30 czerwca 2015 roku Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zawarło z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu porozumienie o współpracy w zakresie upowszechniania i pomnażania osiągnięć nauki oraz kultury, a jednym z elementów umowy stało się wsparcie informatyczne tych działań ze strony UAM. Nie wykluczamy zatem, iż nasze cyfrowe reprinty bądź publikacje pojawią się również w repozytoriach Uniwersytetu. Rekomendujemy zatem Państwu skorzystanie z multiwyszukiwarki Primo, udostępnionej przez Bibliotekę Uniwersytecką, która indeksuje zarówno zasoby WBC, jak i PRESSto oraz repozytorium AMUR.

Prosilibyśmy zwrócić uwagę, że w odróżnieniu do książnicy uniwersyteckiej multiwyszukiwarka nie uwzględnia naszych opisów bibliograficznych w systemie HORIZON. Nie zindeksuje również Cyfrowego Katalogu Kartkowego Biblioteki PTPN, który udostępniliśmy Państwu w 2017 jako istotne dopełnienie HORIZON-a. Być może część tych niedogodności uda się zniwelować w najbliższych latach, ale obecnie korzystanie z multiwyszukiwarki musi być poprzedzone kwerendą w katalogu HORIZON oraz w Cyfrowym Katalogu Kartkowym. Dopiero po odnalezieniu w tych katalogach interesujących Państwa tytułów, można w multiwyszukiwarce sprawdzić, czy ich zdigitalizowane wersje są dostępne w repozytoriach PFBN bądź UAM.

Przejście do multiwyszukiwarki ExLibris Primo Biblioteki Uniwersyteckiej UAM.    Primo