GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

Od 2 grudnia krótsze godziny otwarcia!

Kopia 2 listopada Biblioteka PTPN będzie zamknięta(5)

Kiermasz dubletów bibliotecznych
15 - 17 października 2019 r.
godz. 10:00 - 15:00

Followuj nas na Instagramie

Praktyki, staże i wolontariaty w Bibliotece PTPN

NOWA USŁUGA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI!

Udostępniamy Państwu ZDIGITALIZOWANY KATALOG KARTKOWY z możliwością zamawiania online druków i czasopism od XV do XX w. do czytelni i na zewnątrz. W wersji cyfrowej katalog kartkowy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk obejmuje:

  • druki XIX-XX w.
  • druki XV w.
  • druki XVI w. – obce
  • druki XVI w. – polonica
  • druki XVII w. – obce
  • druki XVII w. – polonica
  • druki XVIII w. – obce
  • druki XVIII w. – polonica

Czytelnicy Biblioteki logują się przez numer karty i pin, tak jak do „Horizona”. Nieczytelnicy mogą jednorazowo zamówić książki lub czasopisma, wpisując imię i nazwisko oraz adres mailowy, pod który prześlemy informację o stanie realizacji zamówienia. Chcąc jednak wypożyczyć książkę i dalej korzystać z naszych zbiorów muszą zapisać się do Biblioteki (wpisowe 12,00 zł na rok) i następnie już jako czytelnicy logować się zarówno do katalogu komputerowego, jak i zdigitlizowanego katalogu kartkowego.

Po wrzuceniu książki czy czasopisma do koszyka, z zaznaczeniem do czytelni lub wypożyczalni, zamówienie wchodzi w etap realizacji.  Czas realizacji zamówień na zewnątrz wynosi dwa dni (wybrane pozycje zostaną uprzednio skatalogowane w systemie „Horizon”).  Druki do 1945 r. można zamawiać wyłącznie do czytelni; przy czym udostępnianie starych druków odbywa się na specjalnych zasadach, ściśle określonych w „Regulaminie Biblioteki” .

Przy zdigitalizowanych kartach katalogowych widnieją też ikonki umożliwiające zgłoszenie błędu dotyczącego konkretnego druku oraz odsyłające do wersji cyfrowej tytułu. Odesłania do wersji cyfrowej obecnie dotyczą około 300 pozycji, ale liczba ta będzie się systematycznie powiększać.

Wszelkie uwagi dotyczące korzystania ze zdigitalizowanego katalogu proszę przesyłać na adres mailowy: informacja@ptpn.poznan.pl