Zasady udostępniania zbiorów

Jeśli książka, którą chcą Państwo zamówić ma status „W opracowaniu”, to należy spytać bibliotekarza, kiedy będzie dostępna. Wtedy opracujemy ją w pierwszej kolejności! (tel. 61 852-44-87 lub 61 852-74-41 wewn. 30; e-mail: informacja@ptpn.poznan.pl).

Udostępnianie

 1. Na miejscu, w czytelni dostępna jest całość zbiorów dla celów naukowych i dydaktycznych (czas realizacji 5-15 min.).
 2. Wypożyczanie na zewnątrz dotyczy druków zwartych, wydanych po 1945 r., polskich i obcych (czas realizacji 5-15 min.). Nie wypożycza się jednak z tej kategorii zbiorów książek rzadkich, bogato ilustrowanych, słowników, encyklopedii i podstawowych kompendiów z różnych dziedzin wiedzy. W Bibliotece uruchomiono usługę zamawiania książek droga elektroniczną w katalogu on-line http://ptpn-hip.pfsl.poznan.pl. Zamawiać można wyłącznie pozycje udostępniane na zewnątrz (z opcją „zamów” w katalogu komputerowym). Czas realizacji zamówienia wynosi 1 godzinę, a ksiązki można odebrać w Wypożyczalni w godzinach pracy Biblioteki. Czas realizacji zamówień składanych bezpośrednio w Bibliotece wynosi do 15 minut. Chcąc odebrać książkę tego samego dnia, należy złożyć zamówienie przez Internet – przynajmniej godzinę przed zamknięciem magazynów, czyli w okresie październik–kwiecień od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.45 oraz w okresie maj–wrzesień od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.
 3. Zamawianie książek niemających opisu w katalogu komputerowym odbywa się przez zdigitalizowany katalog kartkowy, po wrzuceniu wybranej pozycji do koszyka i wypełnieniu formularza zamówieniowego; alternatywnie – na miejscu w Bibliotece, po odszukaniu w katalogu kartkowym opisu książki (przeznaczonej do wypożyczenia na zewnątrz) i podaniu jej sygnatury bibliotekarzowi. Książka zostanie udostępniona czytelnikowi po skatalogowaniu komputerowym, co trwa do 2 dni roboczych (UWAGA! W tym okresie Czytelnik może sam sprawdzić przez Internet, czy w katalogu komputerowym pojawił się już opis zamówionej książki, jeśli tak – można książkę odebrać w godzinach pracy Biblioteki).
 4. Wypożyczanie międzybiblioteczne dotyczy druki zwarte, przeznaczone do udostępniania na zewnątrz. Nie wysyłamy pocztą druków szczególnie cennych.
 5. Aby wypożyczyć książki na zewnątrz (również skorzystać z usługi zamawiania książek droga elektroniczną w katalogu on-line), Czytelnik musi posiadać kartę biblioteczną, która jest ważna 12 miesięcy od daty zapisu i kosztuje 12 zł. Osoby nie nieposiadające karty (oraz bez aktualnego konta), proszone są o zgłoszenie się do Wypożyczalni.

Zasady udostępniania zbiorów specjalnych

 1. Do katalogów zbiorów specjalnych kieruje czytelników dyżurny bibliotekarz, a wszelkich informacji katalogowych i bibliograficznych udzielają pracownicy Działu Zbiorów Specjalnych od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–14.00.
 2. Pisemną zgodę na udostępnienie tych zbiorów wydaje na specjalnych zakładkach kierownik Działu Zbiorów Specjalnych lub inna upoważniona osoba, a udostępniane są one w Czytelni Ogólnej w godz. pracy Biblioteki.
 3. Szczególnie cenne dzieła udostępniane są w pracowni bibliotecznej Działu Zbiorów Specjalnych od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.
 4. Dyrekcja Biblioteki może odmówić udostępniania dzieł ze względu na stan ich zachowania.
 5. Dzieła zmikrofilmowane udostępnia się wyłącznie w postaci mikrofilmu, a dzieła dostępne w zasobach cyfrowych na stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu
 6. Zamawianie zdjęć cyfrowych, skanów i kserokopii ze zbiorów specjalnych wymaga ze względu na ochronę tego Zasobu zezwolenia kierownika działu Zbiorów Specjalnych