Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
wejście od Dziedzińca

Wypożyczalnia
mgr Maria Kubicka
tel. 61 852 74 41

informacja@ptpn.poznan.pl

Wymiana międzybiblioteczna
miedzybiblioteczna@ptpn.poznan.pl

Dyrektor Biblioteki
dr Anna Kołos
anna.kolos@ptpn.poznan.pl

Kierownik Działu Opracowania i Digitalizacji
mgr Aneta Piechocka-Sterczała

a.sterczala@ptpn.poznan.pl

Dział Zbiorów Specjalnych
Wojciech Graś
wojciech.gras@ptpn.poznan.pl