Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
wejście od Dziedzińca

Wypożyczalnia
mgr Maria Kubicka
tel. 61 852 74 41

informacja@ptpn.poznan.pl

Wymiana międzybiblioteczna

miedzybiblioteczna@ptpn.poznan.pl

 

Dyrektor Biblioteki

dr Norbert Delestowicz

norbert.delestowicz@ptpn.poznan.pl

Kierownik Działu Opracowania i Digitalizacji
mgr Aneta Piechocka-Sterczała

a.sterczala@ptpn.poznan.pl