CENNIK OPŁAT W BIBLIOTECE PTPN

 1. Wpisowe do Biblioteki: 12,00 zł na 12 miesięcy (pkt 1.4.1 Regulaminu Biblioteki). WSZYSTKIE PŁATNOŚCI WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ.
 2. Opłata za nieterminowy zwrot dzieła: 0,30 zł za każdy dzień zwłoki (pkt 3.2 Regulaminu Biblioteki).
 3. Opłata za monity: zgodna z taryfą Poczty Polskiej – jest to opłata za wysłanie pocztą monitu wzywającego do zwrotu materiałów bibliotecznych (pkt 4.1 Regulaminu Biblioteki).
 4. Opłata za kwerendy biblioteczne: 30 zł/godz. Dla członków PTPN pierwsze 5 godz. w cenie 7,50 zł/godz. (pkt 6.3 Regulaminu Biblioteki)

REPROGRAFIA W BIBLIOTECE PTPN

 • Na zlecenie wykonujemy kserokopie, wydruki z mikrofilmów, skany (kolorowe lub w odcieniach szarości) oraz fotografie cyfrowe naszym aparatem. Zlecenia przyjmowane są na specjalnym formularzu w czytelni, tam też podawany jest termin wykonania usługi.
 • Skany i fotografie zapisujemy w formie roboczej, tj. nie wykonujemy obróbki zdigitalizowanych obiektów (np. czyszczenia tła, dodawania kontrastu itp.).
 • Opracowanie plików graficznych, również z materiałów powierzonych, wykonujemy jako odrębne zlecenie, które może obejmować: kadrowanie, skalowanie, retuszowanie (w tym czyszczenie tła), zmianę rozdzielczości i trybu kolorystycznego, korekcję barw (w tym zwiększenie kontrastu) oraz wyrównywanie krzywizn. Cena za usługę może być zróżnicowana w zależności od zakresu wykonanych prac – stawki maksymalne podano w tabeli poniżej.
 • Pliki graficzne zapisujemy wyłącznie na płytach CD/DVD w formatach JPG lub TIFF.
 • Jeśli zamawiając usługę nie dostarczy płyty CD/DVD, to przy odbiorze zobowiązany jest zapłacić za użyte do zapisu nośniki optyczne. Biblioteka pobiera opłatę 1,50 zł za płytę CD/DVD.

I. Zasady ogólne

1. Zamawiający musi poinformować, do jakich celów zostaną wykorzystane kserokopie, wydruki z mikrofilmów, skany bądź zdjęcia cyfrowe.

 • Wykorzystanie niekomercyjne (badania naukowe, dysertacje na stopień naukowy, edukacja) zwalnia z opłaty dodatkowej 10 zł netto od każdego ujęcia powielanego obiektu.
 • Wykorzystanie komercyjne (zamówienia wydawnictw, muzeów lub innych instytucji do celów wystawienniczych, dalsze reprodukowanie) obciążone jest dodatkową opłatą 10 zł netto za każde ujęcie. W takim wypadku do faktury zostaje dołączone pismo, zawierające zgodę na jednorazowe wykorzystanie powielonych obiektów ze zbiorów Biblioteki PTPN. Ponadto prosimy o umieszczenie informacji o wykorzystaniu naszych zbiorów, a wydawców – o przesłanie 1 egzemplarza publikacji do Biblioteki PTPN.

2. Zdjęcia nieodpłatnie własnym aparatem można wykonać obiektom w dobrym stanie zachowania (z wyłączeniem całych zbiorów specjalnych), wydanym w latach 1801-1945 lub później, za zgodą bibliotekarza na miejscu w czytelni.

3. Reprografia Zbiorów Specjalnychjest wykonywana przede wszystkim w postaci zdjęć cyfrowych i skanów.

W wyjątkowych przypadkach kierownik Zbiorów Specjalnych (lub inna przez niego upoważniona osoba) może udzielić zgody na wykonanie kilku stron kserokopii obiektów w dobrym stanie zachowania.
Zgody na nieodpłatne wykonanie zdjęć własnym aparatem cyfrowym bądź filmowanie własną kamerą obiektów ze zbiorów udziela kierownik Zbiorów Specjalnych (lub inna przez niego upoważniona osoba) tylko w wypadku przygotowywania materiałów informacyjnych, które promują Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

II. Cennik

1. Kserokopie, skany i fotografie do celów naukowych i edukacyjnych (badania naukowe, dysertacje na stopień naukowy, ilustracje do publikacji pracowników naukowych, itp.)


* W tabeli podano ceny brutto. Kserokopie wykonuje się tylko w przypadku dobrego stanu zachowania obiektów. Kserokopie zbiorów specjalnych dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach, do 10 odbitek, w dobrym stanie zachowania. Skanuje się tylko obiekty do formatu A3, do 64 stron, w dobrym stanie zachowania. 

2. Wydruki z mikrofilmów (dla wszystkich zamawiających):

 • czarno-białe i w odcieniach szarości w formacie A4   –   1 zł brutto
 • kolorowe w formacie A4                                                        –   2 zł brutto

3. Kserokopie, skany i fotografie do celów komercyjnych (wydawniczych, wystawienniczych itp.)

Do ceny podanej w tabeli należy doliczyć 10 zł netto od każdego ujęcia za wyrażenie przez PTPN jednorazowej zgody na wykorzystanie reprodukcji w konkretnej publikacji lub na konkretnej wystawie. Informacja o tej zgodzie przekazywana jest w postaci odrębnego pisma. Instytucja zamawiająca reprodukcje jest zobowiązana umieścić w publikacji/na wystawie informację, że prezentowane reprodukcje pochodzą z Biblioteki PTPN, a w wypadku publikacji dodatkowo przekazać nieodpłatnie 1 egzemplarz dzieła, w którym je wykorzystano.

UWAGI:

Zamawiający może otrzymać fakturę za wykonane usługi. Faktury wystawia księgowość PTPN najwcześniej na drugi dzień – potrzebny jest NIP zamawiającego (w przypadku instytucji), jego adres i nazwa.
Niekiedy możliwe jest obniżenie lub zwolnienie z opłaty za prawa do rozpowszechniania, jeśli instytucja edukacyjna bądź kulturalna (np. redakcja prasowa, telewizyjna itp.) wystąpi do dyrektora Biblioteki PTPN z pisemną prośbą, uzasadniając ją wykorzystaniem obiektów do programów edukacyjnych itp.