Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie Ministerstwa Edukacji i Nauki Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk realizowała następujące projekty:

2022-2024

   *    Digitalizacja kolekcji rękopisów księdza Wincentego Kraińskiego – kontynuacja (kwota dotacji: 154 737,22 zł)

 •  Digitalizacja elseviranów i innych cennych starych druków (kwota dotacji: 244 590,00 zł)

2021-2023

   *    Digitalizacja kolekcji Biblii, modlitewników i dzieł pokrewnych (kwota dotacji: 240 635,00 zł)

   *    Digitalizacja kolekcji rękopisów księdza Wincentego Kraińskiego (kwota dotacji: 249 992,00 zł)

2020-2021

Finansowanie według umowy SONB/SP/464081/2020

 • Digitalizacja kolekcji inkunabułów Biblioteki PTPN oraz ich elektroniczne opracowanie (kwota dotacji: 205 320,00 zł)

2019

Finansowanie według umowy 863/P-DUN/2019

 • Digitalizacja starych druków i rękopisów matematycznych oraz poloników (XVI-XVII w.) ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – kontynuacja

2018-2019
Zadanie finansowane w ramach umowy 580/P-DUN/2018 wraz z Aneksem nr 1 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę:

 • Digitalizacja rękopisów, druków i czasopism ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – kontynuacja
 • Elektroniczne opracowanie starych druków oraz retrokonwersja do katalogu online dawnego XIX-wiecznego nieopracowanego zasobu bibliotecznego – kontynuacja
 • Ochrona unikatowego księgozbioru Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
2018
Finansowane według umowy 631/P-DUN/2017 wraz z Aneksem nr 1
 • Digitalizacja rękopisów, druków i czasopism ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – kontynuacja 
 • Ochrona unikatowego księgozbioru Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

2017

(Finansowanie według umów: 515/P-DUN/2016, 631/P-DUN/2017 wraz z Aneksem nr 1).

 • Digitalizacja rękopisów, druków i czasopism ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – kontynuacja (kwota dotacji: 341 843,00 zł) – zadanie finansowane w ramach umowy nr 515/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 • Digitalizacja rękopisów, druków i czasopism ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – kontynuacja (kwota dotacji: 125 164,00 zł) – zadanie finansowane w ramach umowy 631/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
  • skanowanie i obróbka zeskanowanych dokumentów (61 tomów słowników) – 24 865 stron;
  • wprowadzanie deskrypcji słowników w rekordach bazy WBC –94 opisy;
  • przesłanie plików macierzystych słowników do Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej – 61 tomów słowników;

 • Zachowanie wartości naukowych inkorporowanych w zasobach Biblioteki PTPN w zakresie konserwacji i przechowywania zbiorów – kontynuacja (kwota dotacji: 70 000,00 zł) – zadanie finansowane w ramach umowy nr 515/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 • Ochrona unikatowego historycznego księgozbioru Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (kwota dotacji: 22 400,00 zł)– zadanie finansowane w ramach umowy 631/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę:

2016

(Finansowanie według umów: 743/P-DUN/2015, 835/P-DUN/2015, 920/P-DUN/2015, 515/P-DUN/2016).

 • Digitalizacja rękopisów, druków i czasopism ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – kontynuacja (kwota dotacji 256 040 zł):

 • Transformacja upowszechniania zasobów w Bibliotece PTPN: przekształcenie katalogu kartkowego (poprzez digitalizację) na dostępny online dla użytkowników, z opcją zdalnego zamawiania – kontynuacja (kwota dotacji 36 483 zł):

 • melioracja 140 szuflad katalogu kartkowego przeznaczonego do zeskanowania;
 • zeskanowanie kart po melioracji przez Digital Center i udostępnienie katalogu w sieci;
 • pierwszy etap umieszczania adresów internetowych do wersji cyfrowych przy wybranych drukach zdigitalizowanego katalogu kartkowego Biblioteki PTPN.
 • Zachowanie wartości naukowych inkorporowanych w zasobach Biblioteki PTPN w zakresie konserwacji i przechowywania zbiorów – kontynuacja (kwota dotacji 262 060 zł):

 • Wystawa Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie… Wizerunki królów i książąt polskich w ramach Nocy Muzeów 2016 (kwota dotacji 8000 zł).

 2015

 • Zachowanie wartości naukowych inkorporowanych w zasobach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w zakresie konserwacji i przechowywania zbiorów (kwota dotacji 201 600 zł).
 • Transformacja upowszechniania zasobów w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: poszerzenie udostępniania publikacji elektronicznych i przekształcenie katalogu kartkowego (poprzez digitalizację) na dostępny online, etap I (kwota dotacji 188 000 zł).
 • Biblioteka naukowa humanisty z pokolenia 2.0 (kwota dotacji 162 000 zł). Zadanie obejmuje:
 • wzbogacanie księgozbioru naukowego o najnowsze publikacje krajowe i zagraniczne z zakupu w ramach 5 kolekcji dziedzinowych (historia starożytna, zagadnienia prawne kultury, językoznawstwo antropologiczne i kognitywne, historia i kultura Wielkopolski, dziewiętnastowieczne druki polskie i obce) oraz uzupełnianie  ogólnohumanistycznego zasobu Biblioteki. Wybór, zakup, inwentaryzowanie – przyznane środki 99 000,00 zł
 • rozszerzanie dostępu do zasobów bieżących czasopism krajowych i zagranicznych – prenumerata i zakup bieżących roczników w wersji papierowej i elektronicznej. Zamawianie, dopisywanie do zasobów, inwentaryzowanie – przyznane środki 20 500,00 zł
 • promowanie osiągnięć wielkopolskich badaczy na drodze wymiany z 223 partnerami – rejestracja, wycena, dopisywanie do zasobu i inwentaryzowanie ok. 500 wol. czasopism i ciągów dalszych oraz wysyłka wydawnictw PTPN do krajowych i zagranicznych instytucji naukowych – 34 900,00 zł
 • uzupełnianie księgozbioru o publikacje przekazywane przez donatorów i instytucje naukowe – przyjmowanie, selekcja, inwentaryzowanie darów. Przeglądanie oferowanych list dubletów książek i czasopism, zamawianie, wycena, inwentaryzowanie. Sporządzanie list dubletów i ich wysyłka do krajowych bibliotek naukowych – przyznane środki – 7600,00 zł
 • Wystawa starodruków i rękopisów z okazji Nocy Muzeów 2015 (kwota dotacji 9000 zł).
 • XIX-wieczny księgozbiór wielkopolskiego rodu Mielżyńskich z Iwna i Chobienic – bliżej historii, od regionu do Europy – kontynuacja zadania (kwota dotacji 7300 zł).
 • Digitalizacja rękopisów, druków i czasopism ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – kontynuacja zadania (kwota dotacji 178 000 zł).
 • Elektroniczne opracowanie specjalistycznych kolekcji książek naukowych oraz retrokonwersja do katalogu online dawnego zasobu bibliotecznego – kontynuacja zadania (kwota dotacji 74 000 zł).

2014

 • Biblioteka naukowa pokolenia 2.0. Stworzenie kolekcji dziedzinowych w zakresie historii starożytnej, historii i kultury Wielkopolski, językoznawstwa antropologicznego oraz zagadnień prawnych kultury (kwota dotacji 174 000 zł).
 • Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w społeczeństwie wiedzy: udostępnianie zasobów oraz realizacja roli „trzeciego miejsca” (kwota dotacji 124 000 zł).
 • Zachowanie wartości naukowych inkorporowanych w zasobach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk − w zakresie konserwacji i przechowywania zbiorów (kwota dotacji 166 000 zł).
 • Upowszechnianie kolekcji zbiorów specjalnych Biblioteki PTPN: opracowanie zbiorów specjalnych, przygotowanie spisu rękopisów i bieżąca aktualizacja, kontynuacja „Bibliografii historii Wielkopolski” (kwota dotacji 51 000 zł).
 • Elektroniczna baza obrazów historycznych ze zbiorów PTPN (Wirtualna Galeria Obrazów im. Mielżyńskich) – 60 obrazów (kwota dotacji 17 000 zł).
 • Elektroniczna baza opraw zabytkowych starodruków i inkunabułów (kwota dotacji 15 000 zł).
 • Wystawa starodruków i rękopisów z okazji Nocy Muzeów 2014. Organizacja Nocy Muzeów 2014 (kwota dotacji 8000 zł).
 • Digitalizacja rękopisów, druków i czasopism ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (kwota dotacji 172 000 zł).
 • Elektroniczne opracowanie specjalistycznych kolekcji książek naukowych oraz retrokonwersja do katalogu online dawnego zasobu bibliotecznego (kwota dotacji 78 200 zł).
 • XIX-wieczny księgozbiór wielkopolskiego rodu Mielżyńskich z Iwna i Chobienic − bliżej historii, od regionu do Europy (kwota dotacji 14 500 zł).

Dzięki dofinansowaniu z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zrealizowała następujące projekty:

2018

 • Opracowanie i inwentaryzacja spuścizny profesora Władysława Mieczysława Kozłowskiego (kwota dotacji: 11 100,00 zł).

Zadanie zostało sfinansowane w ramach konkursu Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II, według umowy nr 3/WDA-II_2018.

 Spis jednostek wchodzących w skład spuścizny profesora Władysława Mieczysława Kozłowskiego jest dostępny na stronie WWW Biblioteki PTPN w wykazie „Katalog rękopisów – uzupełnienia” (sygnatury rkp. 2402-2460).

2017

 • Opracowanie, inwentaryzacja i konserwacja spuścizny ks. Wincentego Kraińskiego (kwota dotacji: 25 952,00 zł).

Zadanie zostało sfinansowane w 89,33% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, według umowy nr 16/2017 wraz z Aneksem nr 1.

Spis jednostek wchodzących w skład spuścizny ks. Wincentego Kraińskiego jest dostępny na stronie WWW Biblioteki PTPN w wykazie „Katalog rękopisów – uzupełnienia” (sygnatury rkp. 2329-2400). 

2016

 • Opracowanie i inwentaryzacja spuścizny Jerzego Waldorffa (kwota dotacji: 10 000,00 zł).

Zadanie zostało sfinansowane w ramach konkursu Wspieranie działań archiwalnych 2016 według umowy nr 36/2016.

Spis jednostek wchodzących w skład spuścizny Jerzego Waldorffa jest dostępny na stronie WWW Biblioteki PTPN w wykazie „Katalog rękopisów – uzupełnienia”, opis zawartości – w Inwentarzu rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1951-2325), oprac. J. Pietrowicz, Poznań 2017 (sygnatury rkp. 2250-2322).

Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dla Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

2015

Dotacja w wysokości 87 000 zł umożliwiła realizację projektu „Digitalizacja obiektów z historycznych kolekcji ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie”. Zadanie obejmuje cyfryzację i udostępnienie w domenie publicznej 4500 obiektów z kolekcji ikonograficznej oraz jednego czasopisma z lat 1864-1919 (50 roczników z dodatkami) ze zbiorów Biblioteki PTPN.

2014

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk informuje, że w ramach programu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymała dotację w wysokości 50 000 zł na „Digitalizację najcenniejszych starych druków i zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie”.
Dzięki dofinansowaniu na platformę Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej trafiła m.in. kolekcja rękopisów, a także szesnastowieczne polonica i druki obce. Jednocześnie z tych samych środków Dział  Opracowania i Digitalizacji Biblioteki został doposażony w nowoczesny specjalistyczny skaner, który przyspieszy i unowocześni proces digitalizacji zbiorów bibliotecznych.

Zadanie w ramach projektu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Poznania

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zrealizowała następujące projekty:

2020

 • Przystosowanie Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk do ponownego otwarcia (kwota dotacji: 2340,00 zl)

2019

 • Skarby Biblioteki PTPN (kwota dotacji: 10 000,00 zł)

2018

 • Program cyklicznych warsztatów Dawna książka – sztuka i rzemiosło (kwota dotacji: 4 500,00 zł)

2017

 • Wydanie i promocja drugiej części katalogu rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (kwota dotacji: 9 500,00 zł).

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” na rok 2017, według umowy nr KL-VI.526.2.28.2017.

  • przygotowanie i wydanie drukiem Inwentarza rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1951-2325), J. Pietrowicz, Poznań 2017;
  • promocja Inwentarza i wystawa rękopisów w Bibliotece PTPN.
 • Seweryn Mielżyński – powstaniec, artysta, mecenas. Kolekcje Muzeum Mielżyńskich (kwota dotacji: 10 000,00 zł).

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” na rok 2017, według umowy nr KL-VI.526.2.27.2017.

  • przygotowanie trzech części wystawy: „Seweryn Mielżyński (1804-1872)”, „Portrety z historycznej kolekcji Muzeum Mielżyńskich”,„Moda w ilustracji polskiej i europejskiej od XVI do XX w.”;
  • organizacja Nocy Muzeów 2017: wystawa, „Historia ubioru inspiracją dla młodych projektantów” – pokaz mody w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu, spektakl Teatru U Przyjaciół „Senne łagodne prześwity”.
 

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ma zaszczyt przedstawić osoby prywatne i instytucje, które swoją ofiarnością wspierają działalność i rozwój naszej książnicy.

Z listy ofiarodawców:

 • prof. Józef Borzyszkowski
 • p. Ewa Jarosława Buczyńska i p. Włodzimierz Buczyński
 • p. Oleg Chorowiec
 • dr hab. Jakub Dolatowski
 • prof. Ewa Domańska
 • prof. Antoni Gąsiorowski
 • prezes Kazimierz Grzesiak (Fundacja Zakłady Kórnickie)
 • prof. Andrzej Grzybowski
 • prof. Dariusz J. Gwiazdowicz
 • prof. Stanisław Jakóbczyk
 • prof. Tomasz Jurek
 • prof. Alicja i Artur Kijasowie
 • p. Leszek Krajkowski
 • ks. prałat Leszek Król
 • prof. Adam Labuda
 • prof. Tadeusz Lewaszkiewicz
 • prof. Jerzy Kandziora
 • p. Barbara Kuklasińska
 • prof. Krzysztof Kurek
 • prof. Irena Kwilecka
 • dr Agnieszka Łuczak
 • prof. Wiesław Malinowski
 • prof. Piotr Mitzner
 • p. André Preibish
 • prof. Krzysztof Rafał Prokop
 • dr Tomasz Sioda
 • prof. Antoni Smuszkiewicz
 • prof. Jerzy Strzelczyk
 • dr Jacek Szczepański
 • prof. Zofia Trojanowiczowa
 • Roman Trojanowicz
 • prof. Jerzy Wiśniewski
 • prof. Rafał Witkowski
 • dr Wacław Hubert Zawadzki
Pod koniec 2019 r. został utworzony “Fundusz prof. Gerarda Labudy”, który powstał dzięki darowiźnie przekazanej przez prof. Adama Labudy. W jego ramach kupowane są nowości wydawnicze do księgozbioru Biblioteki PTPN.