19 października 2010: otwarcie wystawy pt Italica z poznańskich bibliotek i archiwów, na której zaprezentowaliśmy ok. 100 inkunabułów, starych druków, a także artystycznych opraw włoskich bądź inspirowanych introligatorstwem włoskim. Na ekspozycji znalazły się eksponaty ze zbiorów Biblioteki PTPN oraz Biblioteki Raczyńskich, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i Archiwum Państwowego w Poznaniu.