26 czerwca 2017 r. w Sali Posiedzeń PTPN odbyła się promocja Inwentarza rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1951-2325).

Publikacja opracowana w Sekcji Zbiorów Specjalnych Biblioteki PTPN szatą graficzną nawiązuje do wydanej w 2008 r. pierwszej części Inwentarza, a opisuje drugą część zbioru rękopisów Biblioteki, obejmującą jednostki nabyte i skatalogowane w ostatnich 10 latach. Znajdują się wśród nich unikatowe materiały rękopiśmienne dotyczące ważnych postaci związanych z dziejami Poznania i Wielkopolski, m.in. spuścizny prof. Władysława Mieczysława Kozłowskiego (1858-1935), Romana Wilkanowicza (1886-1933), barda powstania wielkopolskiego oraz Jerzego Waldorffa (1910-1999), publicysty, krytyka muzycznego.


Promocję uświetnił wykład profesora Pawła Stróżyka z Instytutu Historii UAM  pt. „Źródłoznawstwo historyczne w bibliotece naukowej”. Towarzyszyła jej również wystawa rękopisów z naszych zbiorów, czynna do końca czerwca 2017 r.


Wydarzenie zarejestrowali reporterzy Teleskopu (TVP3 Poznań). Ich krótką relację można obejrzeć tutaj.  Projekt został dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.